Wideo

W Pałacyku Ślubów odbyła się dziś uroczystość wręczenia medali.

W Pałacyku Ślubów odbyła się dziś uroczystość wręczenia medali za zasługi dla obronności kraju. Odznaczenia odebrali rodzice, których troje lub więcej dzieci pełniło lub pełni czynną służbę wojskową.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie podsumował rok 2014.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie podsumował rok 2014. Jak się okazuje był to kolejny, trudny rok dla ośrodków szkolenia kierowców.

Wczoraj w jednej z kamienic przy ulicy Chopina wybuchł pożar…

Wczoraj około godziny 23, w jednej z kamienic przy ulicy Chopina wybuchł pożar. Ogień wydostawał się z komina. Cała ulica Alei Konstytucji 3 maja była zadymiona. Na miejscu przez godzinę pracowały 3 zastępy straży pożarnej.

Minęło 29 lat od tragicznej śmierci bpa Wilhelma Pluty.

Minęło 29 lat od tragicznej śmierci bpa Wilhelma Pluty. Dla upamiętnienia tej rocznicy bp Stefan Regmunt odprawił w gorzowskiej katedrze mszę świętą. W dawnym pałacyku biskupim odbyła się natomiast promocja książki „Biskup Wilhelm Pluta – Biografia”, której autorem jest ks. Dariusz Gronowski

Odbyła się ogólnopolska akcja liczenia osób bezdomnych.

Dziś w nocy odbyła się ogólnopolska akcja liczenia osób bezdomnych. Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta wspólnie z policją, strażą miejską i wolontariuszami odwiedzili blisko 50 miejsc gdzie przebywają bezdomni. Efekty akcji są niepokojące.