Archiwa tagu: województwo

W Mierzęcinie o współpracy regionów.

W Mierzęcinie odbyła się 41 sesja Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Głównymi tematami debaty była polityka spójności po roku 2020. Obradom przewodniczyli marszałek województwa lubuskiego i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy, Integracji i Spraw Socjalnych Landu Nadrenia Północna-Westfalia.

Duże pieniądze na przedsięwzięcia transgraniczne.

Ponad 100 mln euro zawiera program Interreg VA Brandenburgia Polska 2014-2020. To duża kwota, po którą mogą sięgać podmioty z Polski i Niemiec, które chcą realizować projekty transgraniczne. Środki podzielono na 5 osi priorytetowych. Ogłoszono już konkursy, a w dwóch osiach priorytetowych mieliśmy pierwsze rozstrzygnięcia. Chodzi o pieniądze na transport, a także współpracę mieszkańców i administracji.