Archiwa tagu: dofinansowanie

Gorzów z 5 mln zł. na drogi.

W siedzibie wojewody lubuskiego odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie inwestycji związanych z budową lub przebudową dróg gminnych i powiatowych. Województwo lubuskie otrzymało ponad 21 mln złotych z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Władysław Dajczak zatwierdził 18 wniosków.

„Wodociągi” dostaną 42 mln zł.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie będzie realizowało kolejną dużą inwestycję. Rewitalizację przejdzie m.in. stacja uzdatniania wody w Siedlicach. PWiK pozyskało na ten cel dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Na wniosek złożony w lipcu 2016 roku kilka dni temu przyszła pozytywna odpowiedź.

Ponad 15 i pół miliona dla Gorzowa.

Ministerstwo Rozwoju rozstrzygnęło konkurs na dofinansowanie inwestycji drogowych. Do rozdysponowania było ponad 2 mld. złotych w ramach unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. O środki mogły ubiegać się miasta na prawach powiatu. Ministerstwo postanowiło dofinansować 16 inwestycji, co istotne na liście tej znalazł się Gorzów. 15,6 mln złotych przeznaczono na remont drogi krajowej nr 22.