Z OKIEN LUW

W programie m.in. o: oświatowej debacie; bezpieczeństwie w szpitalach; obchodach wydarzeń sierpniowych w Gorzowie.