STREFA GOSPODARKI

Nowości, wydarzenia rozmowy dotyczące działania
Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
i lubuskiego biznesu.