MAGAZYN INFORMACYJNY „FOKUS”

Najważniejsze wydarzenia z Gorzowa i regionu.

XIV edycja „Szlachetnej Paczki” w Gorzowie pomogła 69 rodzinom…

XIV edycja „Szlachetnej Paczki” w Gorzowie pomogła 69 rodzinom. Z darczyńcami i woluntariuszami akcji spotkał się dziś wicewojewoda lubuski  Jan Świrepo. Spotkanie miało na celu nie tylko podziękowanie za zaangażowanie w pomoc potrzebującym, ale również wymianę doświadczeń i spostrzeżeń z tegorocznej akcji.

Po raz pierwszy w Gorzowie odbędzie się Orszak Trzech Króli.

Po raz pierwszy w Gorzowie odbędzie się Orszak Trzech Króli. Orszak ma przybliżyć mieszkańcom wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat. Uroczysty przemarsz odbędzie się pod hasłem „Dobro. Prawda. Piękno”.