GORZOWSKI BOHATER

Rozmowy z ciekawymi i zasłużonymi ludźmi z Gorzowa i nie tylko…

prof. Beata Orłowska – dyrektor Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych, AJP Gorzów, dr Mirosław Pecuch, etnograf, Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta w Gorzowie.