200-letni młyn idzie do remontu.

Stan budynku Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu, stanowiącej część gorzowskiego muzeum, jest tak zły, że obiekt został zamknięty dla zwiedzających. Fundamenty i ściany są zawilgocone w takim stopniu, że mury zaczynają się kruszyć. Dyrekcja muzeum od lat czyniła starania o finansowanie remontu. W czwartek zabiegi te zostały oficjalnie zakończone.

Przecinanie wstęgi na Sulęcińskiej.

Na remont ul. Sulęcińskiej mieszkańcy czekali wiele lat. Ich ponadnormatywna cierpliwość została wynagrodzona, droga została przebudowana.

AJP akademią z prawdziwego zdarzenia.

Akademia im. Jakuba z Paradyża otrzymała prawa do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie językoznawstwo. Na tę decyzję gorzowska uczelnia czekała 2,5 roku. Uprawnienia przyznała Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych.