Spór wojewody z marszałek o elektryfikację linii kolejowej.

Takimi słowami wojewoda lubuski skomentował zapowiedź marszałek Elżbiety Anny Polak, że zarząd województwa zleci przygotowanie koncepcji elektryfikacji linii kolejowej 203. Zapowiedziała to marszałek Elżbieta Anna Polak podczas spotkania noworocznego, które odbyło się w gorzowskim teatrze.

Jerzy Wierchowicz w PO.

Jerzy Wierchowicz, znany gorzowski adwokat i polityk, zmienił barwy klubowe. Nowoczesną zamienił na Platformę Obywatelską. Nie jest to bardzo zaskakujący krok, oba ugrupowania szły w wyborach samorządowych w Koalicji Obywatelskiej, a i sam Jerzy Wierchowicz przed laty był bliski wejścia do PO. To co nie udało się wówczas dopełniło się teraz.