Kontrowersje wokół nowej siatki szkół.

W środę w sali sesyjnej odbyło się specjalne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwołane w związku z planami miasto dotyczącymi zmiany siatki szkół. Przed magistratem stoją dwa wyzwania, po pierwsze w wyniku reformy edukacji we wrześniu do szkół średnich pójdą skumulowane roczniki, młodzieży będzie dwukrotnie więcej. Drugą sprawą są plany magistratu odnośnie stworzenia kwartału kultury przy ul. Teatralnej, Szkolnej i Warszawskiej. W związku z tym niektóre szkoły zmienią swoje adresy.

Policjanci eskortowali samochód w drodze do szpitala.

Zatrzymanie samochodu za nadmienią prędkość nie zawsze kończy się mandatem. W uzasadnionych przypadkach policjanci nie tylko nie nakładają kary, ale dodatkowo pomagają szybko przejechać przez miasto. Taki niecodzienny przebieg miało zdarzenie z poniedziałku.