Pamięci powstańców styczniowych.

Z okazji jubileuszu 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w ubiegłym roku, przed budynkiem urzędu wojewódzkiego odsłonięto okolicznościowy obelisk. We wtorek wojewoda Władysław Dajczak złożył tam wiązankę kwiatów. W ten sposób uczczono 156 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.

Jak gorzowianom idzie segregacja śmieci?

Związek Celowy Gmin MG-6 przedstawił raport na temat tego jak mieszkańcy radzą sobie z nową metodą segregowania śmieci. Od 7 stycznia 2018 r. w Gorzowie obowiązuje system gospodarki odpadami z podziałem na 5 frakcji: papier, szkło, plastik i metal, odpady biodegradowalne oraz pozostałe po segregacji. Ponadto odbierane są odpady wielkogabarytowe oraz elektroodpady.