Unijna kasa dla SOR-ów.

Do Gorzowa przyjechał podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński. Celem wizyty było podpisanie umów na dofinansowanie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. To ogólnopolski program, którego celem jest doposażenie SOR-ów w sprzęt do ratowania dzieci.

25 lat hospicjum.

Gorzowskie hospicjum działa już ćwierć wieku. Z tej okazji w Teatrze im. Juliusza Osterwy odbyła się jubileuszowa uroczystość. Jednym z gości była siostra Michaela Rak, która 25 lat temu rozpoczęła działalność hospicyjną w Gorzowie.

Nauczyciele matematyki z całego regionu w II LO.

W sobotę, w II LO odbyła się I Konferencja Lubuskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Udział w niej wzięli matematycy z całego regionu. Konferencja miała na celu wymianę doświadczeń i zapoznanie się z nowymi metodami nauczania.