Jacek Wójcicki niewinny.

Sąd drugiej instancji podtrzymał orzeczenie Sądu Rejonowego w Gorzowie w sprawie prezydenta Jacka Wójcickiego. Oznacza to ni mniej ni więcej, że prezydent został oczyszczony z zarzutów stawianych mu przez szczecińską prokuraturę.

Ponad 13,5 mln zł na lubuskie maluchy.

W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowy na realizację programu Maluch plus. Wspiera on tworzenie i adaptację instytucji, gdzie zapewniania jest opieka dzieciom do 3 roku życia. Wojewoda Władysław Dajczak w tym roku miał do dyspozycji ponad 13,5 mln złotych. Znaczną część środków, około 11 mln zł, przeznaczono na stworzenie nowych miejsc opieki. 9 powołają gminy, a 20 podmioty prywatne.

„Gorzowskie drzewa pokoleń” nie przetrwały nawet roku.

Znane powiedzenie mówi: przyjedzie walec i wyrówna. W Gorzowie nieco je zmodyfikowano, ponieważ walec zastąpiła kosiarka, która razem z trawą wycięła niemal wszystkie drzewka posadzone w tym miejscu, w październiku ubiegłego roku. W ramach społecznej akcji „Gorzowskie drzewa pokoleń” sadzili wszyscy: starsi i młodsi, sadził także prezydent Jacek Wójcicki.