AJP związało sie na 5 lat z uczelnią z Humania.

Gorzowska Akademia im. Jakuba z Paradyża podpisała porozumienie z Narodowym Uniwersytetem Sadownictwa w Humaniu na Ukrainie. Obie uczelnie wspólnie działają ze sobą już 5 lat, dzisiaj oficjalnie przedłużono współpracę o kolejne pięciolecie.

Dzień godności.

Jak to jest być rodzicem dziecka z niepełnosprawnością umysłową? Co tacy ludzie przeżywają, z jakimi problemami się muszą zmierzyć opowiada widowisko, zaprezentowane w ramach Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Klastry energii.

W auli Akademii im. Jakuba z Paradyża odbyła się konferencja poświęcona klastrom energii. To nowe podmioty działające na rynku energetycznym, choć właściwiej byłoby stwierdzić, że klastry chcą na tym rynku funkcjonować. Na razie jednak nie ma przepisów, które by to określały. Stąd konferencja, która miała przedstawić obecny stan prawny, a także potrzeby i zamierzenia podmiotów, które zamierzają współpracować w ramach klastrów energii.