Rozpoczęły się matury.

Kasztany zakwitły, a to widomy znak, że nadszedł czas matur. W piątek, po majówce, abiturienci rozpoczęli egzamin dojrzałości. Tradycyjnie na pierwszy ogień poszedł język polski. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9:00.

Majówka na „Kwadracie”.

Czytanie Konstytucji 3 Maja było jednym z wydarzeń majówki zorganizowanej na popularnym „Kwadracie”. Zapisy dokumentu z 1791 roku przypomnieli mieszkańcom Gorzowa aktorzy Teatru im. Juliusza Osterwy.

3 km na rocznicę Konstytucji 3 Maja.

Podobnie jak w latach poprzednich rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja świętowano na sportowo. Po raz trzeci odbył się bieg, którego organizatorem jest wojewoda lubuski.