Pan Jacek nie jest już bezdomny.

Na tę chwilę pan Jacek czekał 10 lat. Na początku roku wreszcie otrzymał klucze do własnego mieszkania.

Inne spojrzenie na fotografię.

W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie odbył się wernisaż nietypowej wystawy fotograficznej. Wyjątkowość wynikała z tego, kim byli autorzy zaprezentowanych prac. Fotografie wykonali bowiem podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy, który prowadzi Gorzowskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.