Gorzowski Bohater w ASKANIE: Witold Siwko, menadżer Pola Golfowego „Zawarcie.