Gorzowski Bohater w ASKANIE: Jerzy Kliczewski, członek honorowy Lubuskiego Związku Koszykówki.