Tak wyglądać będzie Arsenał Kultury.

Planowane przez władze Gorzowa centrum kultury, czyli Arsenał Kultury nabiera kształtu. Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji. Komisja z 24 nadesłanych prac wybrała najlepszą. Największe uznanie uzyskał projekt stworzony przez Atrium Autorskie Studio Architektury Mateusz Urbański z Poznania.

Kto chce dalej otrzymywać 500 plus musi złożyć nowy wniosek.

W sierpniu ruszają nabory wniosków do programu Rodzina 500 plus. Obecny okres zasiłkowy kończy się we wrześniu i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce, żeby od października wypłacane były świadczenia z nowego naboru. Na złożenie wniosków każdy ma 2 miesiące, natomiast kolejne 2 miesiące mają samorządy na ich rozpatrzenie. Minister Elżbieta Rafalska podkreśla, że żeby otrzymywać 500 plus trzeba złożyć odpowiednie dokumenty.