Przy Warszawskiej miasto tupnęło nogą.

Od kilku miesięcy inwestycja się ślimaczy. Firma Taumer podawała kilka terminów zakończenia prac i żaden nie został dotrzymany. Mieszkańcy informowali miasto o postępach prac, a właściwie o ich braku, a miasto próbowało kontaktować się z wykonawcą, co także okazało się bardzo trudne. W ostatnich tygodniach władze Gorzowa zaczęły tracić cierpliwość i zaczęto mówić o zerwaniu umowy z krakowską firmą.

Wszechnica Zdrowia o okulistyce.

W najbliższy poniedziałek gorzowski szpital zaprasza na kolejne spotkanie w ramach „Wszechnicy Zdrowia”. Tym razem tematem przewodnim będzie wzrok i choroby oczu.