Minister Rafalska inauguruje konsultacje programu „500+”.

„To wielka inwestycja w polską rodzinę” – tak o programie „Rodzina 500+” mówiła dziś minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zainaugurowała konsultacje dotyczące programu. Podczas spotkania z przedstawicielami gmin i organizacji pozarządowych Pani minister przedstawiła główne założenia ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

H. Gill-Piatek: „Rewitalizacja to szansa dla Gorzowa”.

Niemal wszyscy dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta spotkali się dziś z Hanną Gill-Piątek, która jest zewnętrznym ekspertem merytorycznie wspierającym Gorzów w opracowaniu programu rewitalizacji. Współpracuje z naszym miastem również w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju „Modelowa rewitalizacja miast”. Gorzów może wygrać 5 mln zł. na działania w ramach rewitalizacji.

„Gęsiarki” rozdane po raz XXI.

Złote Barlineckie Gęsiarki po raz 21. zostały rozdane. Te prestiżowe nagrody wręcza się osobom i instytucjom wnoszącym duży wkład w rozwój Gminy Barlinek oraz jej promocję. W tym roku Kapituła przyznała jedną Złotą Gęsiarkę, 3 dyplomy i jeden tytuł Ambasadora Barlinka.